مهرداد

 

آزاد همچون کبوتر

این عکس را تو میدان المرجع دمشق انداختم.... جایی آشنا برای تمام ایرانی های مهاجر. جایی که نقطه پرواز است....

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        چهارشنبه ۱٩ آبان ،۱۳۸٩ - مهرداد یا همون سوتـــــــــــــک!