مهرداد

 

 

 

سالها دل طلب جام جم از ما می کرد

آنچه خود داشت ز بيگانه تمنا می کرد

گوهری کز صدف کون و مکان بيرون بود

طلب از گمشدگان لب دريا می کرد

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ۱۳۸۳/۱٠/۱٢ - مهرداد صدوقی